Logo A-RES

Dynamicznie rozwijający się butik doradczy szuka ambitnej osoby, która będzie jednym z kluczowych członków Zespołu. Poszukujemy rzetelnych kandydatów i kandydatek, którzy potrafią przejąć odpowiedzialność, na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość pracy
i przynoszenie klientom wartości dodanej oraz poszukują możliwości długoterminowego rozwoju w wymagającym środowisku szybko rozwijającej się branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

 

Czym się zajmujemy:

Istotną część naszej pracy stanowią:

 • modelowanie finansowe i przeglądy modeli, 
 • prowadzenie transakcji M&A, zarówno po stronie sprzedającego (sell-side), jak i inwestora (buy-side),
 • doradztwo PPA i energetyczne,
 • wsparcie w przygotowaniu ofert aukcyjnych/PPA,
 • pozyskiwanie finansowania bankowego. 

Naszymi klientami są m.in. właściciele największych polskich przedsiębiorstw prywatnych, globalne fundusze Private Equity oraz wiodące grupy kapitałowe. Nasz zespół wspiera klienta od początku przygotowań do realizacji transakcji, aż po jej finalizację - prowadzimy cały proces obejmujący m.in.:

 • opracowanie strategii, 
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne, projekcje finansowe itp.), 
 • prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami lub targetami,
 • przygotowanie wycen i analiz finansowych, 
 • koordynację badania due diligence,
 • negocjacje warunków transakcji. 

 

Co nas wyróżnia:

Nasz zespół to grupa fantastycznych, dynamicznych i otwartych ludzi, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Składa się ze zgranych, doświadczonych profesjonalistów posiadających szerokie zrozumienie i znajomość sektora OZE oraz doświadczenie praktyczne zdobyte w wiodących firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki.

 

PPA / cPPA Manager

Miejsce pracy: Warszawa / zdalnie

 

Zadania bieżące:

 • Aktywny udział w ciekawych projektach transakcyjnych oraz strategicznych dla firm i inwestorów z obszaru Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury w Polsce oraz w regionie CEE,
 • Zarządzanie projektami transakcyjnymi zakupu lub sprzedaży energii w formie umów PPA / cPPA,
 • Przygotowywanie modeli zakupu i sprzedaży energii / tworzenie modeli biznesowych dla umów PPA / cPPA (oraz gwarancji pochodzenia),
 • Analizowanie i wycenianie ryzyk dotyczących umów PPA / cPPA, w tym przygotowywanie strategii hedgingowych,
 • Negocjowanie i zawieranie umów PPA / cPPA oraz wsparcie klientów w późniejszym zarządzaniu nimi,
 • Doradztwo przy umowach PPA / cPPA na potrzeby pozyskania finansowania oraz współpraca z osobami zajmującymi się pozyskiwaniem finansowania dłużnego,
 • Aktywne uczestniczenie w spotkaniach z klientami, inwestorami i targetami, budowanie relacji z partnerami i klientami, w tym aktywne pozyskiwanie klientów,
 • Wspieranie klientów w procesie optymalizowania ich potrzeb energetycznych,
 • Pozyskiwanie odbiorców i wytwórców energii do współpracy,
 • Bieżąca obserwacja zmian na rynku energii oraz weryfikacja kluczowych czynników oddziałujących na ceny i warunki umów PPA / cPPA, w tym zmian legislacyjnych,
 • Wsparcie w tworzenie platformy IT dla umów PPA / cPPA,
 • Zarządzanie członkami zespołu z krótszym doświadczeniem, nadzorowanie pracy oraz rozwijanie ich kompetencji.

 

Profil kandydata:

 • 4 - 8 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego (np. obrót energią elektryczną, OZE, finanse przedsiębiorstw, inwestycje kapitałowe, pozyskiwanie finansowania, doradztwo transakcyjne, doradztwo strategiczne),
 • Znajomość modeli umów PPA (w tym zróżnicowanych formuł cenowych), procesu ich zawierania, metod księgowania oraz podstawowych regulacji, a także znajomość rynku energetycznego, OZE,
 • Doświadczenie w tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów PPA / cPPA,
 • Doświadczenie w sprzedaży i zakupie energii elektrycznej (oraz gwarancji pochodzenia),
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. C1),
 • Umiejętność pracy samodzielnej i pracy zespołowej oraz efektywnej organizacji swojej pracy przy zachowaniu dokładności i sumienności,
 • Komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Umiejętności analitycznego, strategicznego, krytycznego i ustrukturyzowanego myślenia,
 • Motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów, umiejętność zadawania pytań, dociekliwość i zmysł biznesowy,
 • Umiejętność prezentowania myśli i skomplikowanych zagadnień w prosty sposób w prezentacjach konsultingowych w MS PowerPoint oraz bieżącej komunikacji,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i rozwojem zespołu,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami doradczymi, relacjami z klientami i prowadzeniu działań sprzedażowych.

 

Oferujemy: 

 • Otwartość na Twoje preferencje co do formy umowy (B2B, umowa o pracę, zlecenie),
 • Kulturę pracy zespołowej oraz szukania i proponowania rozwiązań, proaktywności, a nie szukania problemów. Szukamy osób z potencjałem, który razem możemy rozwinąć.
 • Rynkowe wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia,
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej,
 • Środowisko pracy sprzyjające szybkiemu rozwojowi kompetencji analitycznych, biznesowych i finansowych,
 • Możliwość rozwoju i nauki od osób, które są wśród osób z największym doświadczeniem w obszarze doradztwa transakcyjnego dla OZE w Polsce,
 • Rozwój i podnoszenie kwalifikacji – nasze pełne wsparcie podczas procesu onboardingu, mentoring doświadczonych współpracowników, szkolenia, warsztaty,
 • Wsparcie przy tworzeniu wspólnych inicjatyw w obszarze OZE oraz wdrażaniu własnych inicjatyw w celu współtworzenia A-RES Group, 
 • Relacje oparte na partnerstwie, szacunku, uczciwości, wzajemnym zaufaniu i regularnej, sprawiedliwej informacji zwrotnej,
 • Szansa na stworzenie własnego zespołu i przyszłości zarządzanie całym obszarem doradztwa PPA w grupie A-RES,
 • Możliwość zaangażowania się w tworzenie platformy IT do umów PPA - RinnoPower.com.

 

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kariera@a-res.pl


Do CV dodaj klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w A-RES zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową http://a-res.pl oraz profilach na linkedin i facebook.