Logo A-RES

Dynamicznie rozwijający się butik doradczy szuka ambitnej osoby, która będzie jedną
z kluczowych członków Zespołu. Poszukujemy osób zainteresowanych energetyką, rzetelnych kandydatów i kandydatek, którzy potrafią przejąć odpowiedzialność, na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość pracy i przynoszenie klientom wartości dodanej oraz poszukują możliwości długoterminowego rozwoju w wymagającym środowisku szybko rozwijającej się branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

 

Czym się zajmujemy:

Jesteśmy pierwszym w Polsce butikiem doradztwa transakcyjnego, finansowego, strategicznego dla Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury.

Świadczymy m. in. następujące usługi:

 • Doradztwo M&A (buy side, sell side)
 • Pozyskiwanie kapitału (dłużnego lub własnego)
 • Modelowanie finansowe i wyceny, 
 • Doradztwo energetyczne i PPA / cPPA,
 • Doradztwo strategiczne i analizy rynku,

Naszymi klientami są m.in. właściciele największych polskich przedsiębiorstw prywatnych, globalne fundusze Private Equity oraz wiodące grupy kapitałowe. Nasz zespół wspiera klienta od początku przygotowań do realizacji transakcji, aż po jej finalizację - prowadzimy cały proces obejmujący m.in.:

 • opracowanie strategii, biznesplanu,, 
 • sourcing projektów, tworzenie biznes case'ów,
 • przygotowanie modelu finansowego, wycen, analiz finansowych, analiz opłacalności,
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne, prezentacje itp.), 
 • prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami,targetami, instytucjami finansującymi,
 • zarządzanie transakcją (w tym zarządzanie procesem due diligence, pozostałymi doradcami),
 • negocjacje warunków transakcji. 

 

Co nas wyróżnia:

Nasz zespół to grupa fantastycznych, dynamicznych i otwartych ludzi, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Składa się ze zgranych, doświadczonych profesjonalistów posiadających szerokie zrozumienie i znajomość sektora OZE oraz doświadczenie praktyczne zdobyte w wiodących firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki.

Wyróżniamy się szeroką wiedzą z branży energetyki, infrastruktury, inwestycji oraz bardzo dobrą siecią kontaktów w branży. Posiadamy bardzo mocne kompetencje analityczne i modelowania finansowego i szukamy osób, które też czują się dobrze w pracy z liczbami.

 

Senior Associate / Manager (Renewable Energy / Energetyka Odnawialna)

Miejsce pracy: Warszawa / zdalnie

 

Zadania bieżące:

 • Aktywny udział w ciekawych projektach transakcyjnych oraz strategicznych dla firm i inwestorów z obszaru Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury w Polsce oraz w regionie CEE,
 • Zaangażowanie w projekty na każdym etapie procesu doradczego, także zarządzaniu procesem,
 • Nadzór i tworzenie wycen przedsiębiorstw, modeli finansowych, analiz opłacalności,
 • Aktywne uczestniczenie w procesie sprzedaży projektów i firm OZE oraz pozyskania finansowania w formule project finance,
 • Nadzór nad przygotowywaniem researchy, analiz rynkowych oraz analiz liczbowych na potrzeby projektów oraz ofert,
 • Przygotowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, analiz rynków oraz strategii dla projektów lub firm w obszarze OZE,
 • Prezentowanie wybranych rezultatów prac i analiz klientom, inwestorom, targetom, bankom,
 • Zarządzanie młodszymi członkami zespołu, nadzorowanie ich pracy oraz rozwijanie ich kompetencji.
 • Zaangażowanie w projekty zawierania umów PPA (wsparcie w zarządzanie procesem, przygotowywanie analiz energetycznych i finansowych) oraz developmentu farm fotowoltaicznych.
 • Aktywne uczestniczenie w spotkaniach z klientami, inwestorami i targetami,
 • Nadzór i przygotowywanie prezentacji i ofert na spotkania z potencjalnymi klientami,
 • Budowanie relacji z partnerami i klientami, w tym aktywne samodzielne pozyskiwanie klientów,
 • Bieżąca obserwacja zmian na rynku energii, w tym zmian legislacyjnych, trendów i działań konkurencji,
 • Współpraca z zewnętrznymi doradcami,

 

Profil kandydata:

 • 3-8 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego (np. finanse przedsiębiorstw, bankowość, inwestycje kapitałowe, pozyskiwanie finansowania, doradztwo transakcyjne, doradztwo strategiczne, OZE),
 • Umiejętność przygotowywania modeli finansowych, wycen przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności w MS Excel (w tym VBA),
 • Wiedza o funkcjonowaniu rynku energetycznego oraz projektów OZE,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami doradczymi, doskonaleniu procesów oraz rozwijaniu biznesu,
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. C1).
 • Doświadczenie w zarządzaniu relacjami z klientami i prowadzeniu działań sprzedażowych, w tym doświadczenie w tworzeniu, negocjowaniu i zawieraniu umów,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i rozwoju zespołu,
 • Umiejętność pracy samodzielnej i pracy zespołowej oraz efektywnej organizacji swojej pracy przy zachowaniu dokładności i sumienności,
 • Komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Umiejętności analitycznego, strategicznego, krytycznego i ustrukturyzowanego myślenia,
 • Motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów, umiejętność zadawania pytań, dociekliwość i zmysł biznesowy,
 • Posiadanie kwalifikacji z zakresu analiz finansowych np. CFA, ACCA, CIMA, CAIA, będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Otwartość na Twoje preferencje co do formy umowy (B2B, umowa o pracę, zlecenie),
 • Kulturę pracy zespołowej oraz szukania i proponowania rozwiązań, proaktywności, a nie szukania problemów. Szukamy osób z potencjałem, który razem możemy rozwinąć.
 • Rynkowe wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia,
 • Dostępność do biura w centrum Warszawy,
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej,
 • Środowisko pracy sprzyjające szybkiemu rozwojowi kompetencji analitycznych, biznesowych i finansowych,
 • Możliwość rozwoju i nauki od osób, które są wśród osób z największym doświadczeniem w obszarze doradztwa transakcyjnego dla OZE w Polsce,
 • Rozwój i podnoszenie kwalifikacji – nasze pełne wsparcie podczas procesu onboardingu, mentoring doświadczonych współpracowników, szkolenia, warsztaty,
 • Wsparcie przy tworzeniu wspólnych inicjatyw w obszarze OZE oraz wdrażaniu własnych inicjatyw w celu współtworzenia A-RES Group, 
 • Relacje oparte na partnerstwie, szacunku, uczciwości, wzajemnym zaufaniu i regularnej, sprawiedliwej informacji zwrotnej.

 

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kariera@a-res.pl


Do CV dodaj klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w A-RES zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową http://a-res.pl oraz profilem na linkedin.