Logo A-RES

Dynamicznie rozwijający się butik doradczy szuka ambitnej osoby, która będzie jednym  
z kluczowych członków Zespołu. Poszukujemy rzetelnych kandydatów i kandydatek, którzy potrafią przejąć odpowiedzialność, na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość prac oraz poszukują możliwości długoterminowego rozwoju w wymagającym środowisku szybko rozwijającej się branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).  

 Czym się zajmujemy: 

Jesteśmy pierwszym w Polsce butikiem doradztwa transakcyjnego, finansowego  i strategicznego dla Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury. 

 Świadczymy m. in. następujące usługi: 

 • Doradztwo M&A (buy-side/sell-side) 
 • Pozyskiwanie kapitału (dłużnego lub własnego) 
 • Modelowanie finansowe i wyceny,  
 • Doradztwo energetyczne i PPA / cPPA, 
 • Doradztwo strategiczne, biznesowe i analizy rynku. 

Naszymi klientami są m.in. właściciele największych polskich przedsiębiorstw prywatnych, globalne fundusze Private Equity oraz wiodące grupy kapitałowe. Nasz Zespół wspiera klienta od początku przygotowań do realizacji transakcji, aż po jej finalizację - prowadzimy cały proces obejmujący m.in.: 

 • opracowanie strategii, biznesplanu, 
 • sourcing projektów, tworzenie biznes case’ów, 
 • przygotowanie modelu finansowego, wycen, analiz finansowych, analiz opłacalności,  
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej (teasery, memoranda informacyjne, prezentacje itp.),  
 • prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami, targetami, instytucjami finansującymi, 
 • zarządzanie transakcją (w tym zarządzanie procesem due diligence, pozostałymi doradcami), 
 • negocjacje warunków transakcji.  

 

Co nas wyróżnia: 

Nasz Zespół to grupa fantastycznych, dynamicznych i otwartych ludzi, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Składa się ze zgranych, doświadczonych profesjonalistów posiadających szerokie zrozumienie i znajomość sektora OZE oraz doświadczenie praktyczne zdobyte  w wiodących firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki. 

 Wyróżniamy się przedsiębiorczym podejściem, otwartością, szeroką wiedzą z branży energetyki, infrastruktury, inwestycji oraz bardzo dobrą siecią kontaktów w branży. Posiadamy bardzo mocne kompetencje analityczne i modelowania finansowego i szukamy osób, które też czują się dobrze w pracy z liczbami. 

 

Młodszy Specjalista / Specjalista ds. rozwoju i promocji (Renewable Energy / Energetyka Odnawialna)   

Miejsce pracy: Warszawa / zdalnie 

Zadania bieżące: 

 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i tworzenie kampanii w social mediach, 
 • Zarządzanie wizerunkiem firmy na linkedin, w tym tworzenie postów oraz grafik w programie Canva, 
 • Nawiązanie relacji z partnerami biznesowymi i medialnymi w celu promocji działalności firmy, 
 • Researche, tworzenie baz w excelu i zarządzanie istniejącymi bazami,
 • Przygotowywanie prezentacji i materiałów handlowych na spotkania z potencjalnymi klientami oraz partnerami biznesowymi, 
 • Wyszukiwanie potencjalnych partnerstw, współpraca z organizatorami eventów, mediami, organizacjami branżowymi w celu budowania świadomości marki A-RES, 
 • Zarządzanie obecnością firmy na eventach branżowych, w tym negocjacje  warunków współpracy, rozliczanie eventów, 
 • Planowanie działań marketingowych i ich budżetowanie, 
 • Stworzenie strategii marketingowej dla nowych firm i jej wdrożenie, 
 • Wsparcie przy komunikacji i organizacji spotkań biznesowych. 

  

Profil kandydata: 

 • Osoba lubiąca ludzi, ceniąca swobodę w działaniu, kreatywna, ale również uporządkowana i skrupulatna, 
 • Dla Specjality - minimum rok doświadczenia zawodowego lub praktyk w obszarze zarządzania projektami, marketingu, administracji, inwestycji, bankowości, energetyki, doradztwa, prawa lub innych obszarach zarządzania, 
 • Dla Młodszego Specjality –  minimum 3-6 miesięcy doświadczenia zawodowego lub innego pozwalającego na rozwój umiejętności, 
 • Zainteresowanie energetyką, transformacją energetyczną, doradztwem lub inwestycjami,  
 • Umiejętność brania odpowiedzialności i samodzielnego zarządzania swoją pracą, przejmowanie inicjatywy, proaktywność, kreatywność w generowaniu pomysłów do tworzenia inicjatyw rozwojowych w firmie, 
 • Umiejętność prezentowania myśli i skomplikowanych zagadnień w prosty sposób w prezentacjach konsultingowych w MS PowerPoint oraz bieżącej komunikacji, 
 • Komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów, 
 • Umiejętności analitycznego, strategicznego, krytycznego i ustrukturyzowanego myślenia, 
 • Motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów, umiejętność zadawania pytań, dociekliwość i zmysł biznesowy, 
 • Swobodne posługiwanie się językiem angielskim oraz polskim w mowie i piśmie, 
 • Umiejętności sprzedażowe i prezentacji oraz zmysł estetyczny, 
 • Swoboda w posługiwaniu się programami Canva, narzędzia do zarządzania projektami, narzędziemi Office 365 itp. 

 

Oferujemy: 

 • Otwartość na Twoje preferencje co do formy umowy (B2B, umowa o pracę, zlecenie), 
 • Kulturę pracy zespołowej oraz szukania i proponowania rozwiązań, proaktywności, a nie szukania problemów. Szukamy osób z potencjałem, który razem możemy rozwinąć. 
 • Rynkowe wynagrodzenie zależne od kwalifikacji i doświadczenia, 
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej, 
 • Dostęp do biura w centrum Warszawy, 
 • Środowisko pracy sprzyjające szybkiemu rozwojowi kompetencji analitycznych, biznesowych i finansowych, 
 • Możliwość rozwoju i nauki od osób, które są wśród osób z największym doświadczeniem w obszarze doradztwa transakcyjnego dla OZE w Polsce, 
 • Rozwój i podnoszenie kwalifikacji – nasze pełne wsparcie podczas procesu onboardingu, mentoring doświadczonych współpracowników, szkolenia, warsztaty, 
 • Wsparcie przy tworzeniu wspólnych inicjatyw w obszarze OZE oraz wdrażaniu własnych inicjatyw w celu współtworzenia A-RES Group,  
 • Relacje oparte na partnerstwie, szacunku, uczciwości, wzajemnym zaufaniu i regularnej, sprawiedliwej informacji zwrotnej. 

 

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy kariera@a-res.pl

 

Do CV dodaj klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w A-RES zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową http://a-res.pl oraz profilem na linkedin.