USŁUGI

• Przygotowanie modelu finansowego,
• Przygotowanie dokumentów informacyjnych,
• Zarządzanie procesem,
• Znalezienie instytucji finansującej lub inwestora,
• Negocjacje umowy.

Skontaktuj się z nami

Pozyskanie kapitału (dłużnego lub własnego)

• Przygotowanie teasera i memorandum,
• Poszukiwanie inwestorów lub celów inwestycyjnych,
• Negocjacje SPA i innych kluczowych dokumentów,
• Zarządzanie procesem transakcyjnym.

Skontaktuj się z nami

Doradztwo M&A (buy-side/sell-side)

• Przygotowanie modeli finansowych na potrzeby pozyskania finansowania, M&A, PPA i innych transakcji,
• Audyt i aktualizacja modeli,
• Wyceny firm, projektów, kontraktów vPPA,
• Analiza opłacalności inwestycji, analiza scenariuszy.

Skontaktuj się z nami

Modelowanie finansowe i wyceny

• Analiza strategii wejścia na nowe rynki,
• Analizy rynkowe na potrzeby transakcji,
• Ekonomiczne studium wykonalności,
• Doradztwo w strukturyzacji kapitału,
• Opracowanie komercyjnego due diligence.

Skontaktuj się z nami

Doradztwo strategiczne, biznesowe i analizy rynku

• Przygotowanie strategii energetycznej,
• Poszukiwanie dostawcy lub odbiorcy energii,
• Analizy energetyczne, numeryczne na potrzeby umów PPA / cPPA,
• Zarządzanie procesem,
• Negocjacja umowy PPA / cPPA.

Skontaktuj się z nami

Doradztwo energetyczne i PPA/cPPA

• Wsparcie start-upów EnergyTech i CleanTech,
• Doradztwo w aukcjach OZE i dotacjach,
• Wsparcie w budowaniu struktur przychodowych,
• Tworzenie i wsparcie w budowie biznes planów,
• Analiza wpływu biznesowego.

Skontaktuj się z nami.

Inne dedykowane usługi

Pomagamy firmom z różnych branż m. in.:

Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Biogaz i Biometan
Wodór
Magazynowanie energii
Elektromobilność
Infrastruktura
i budownictwo
Gospodarka odpadami
Przemysł
Transport
Data center
Real estate

O NAS

Historyczne doświadczenie członków zespołu:

+ MW

transakcji w OZE
zakończonych powodzeniem

+

miliardy PLN
wartość transakcji

+

miliardy PLN
wartość pozyskanego finansowania

+

wykonanych
modeli finansowych

Członkowie zespołu:

Adam Kościelniak Managing Partner A-RES
Adam Kościelniak
Partner zarządzający
Artur Wronkowski Managing Partner A-RES
Artur Wronkowski
Partner zarządzający
Ruslan Lernatovych Senior Associate A-RES
Ruslan Lernatovych
Starszy Konsultant
Dominika Odrzywolska Młodszy Analityk A-RES
Dominika Odrzywolska
Młodszy Analityk
Agata Obszyńska Młodszy Analityk A-RES
Agata Obszyńska
Młodszy Analityk
Lidia Kowalska Business Development Manager A-RES
Lidia Kowalska
Manager ds. operacyjnych i administracji
Olga Jóźwiak Business Development and Promotion Specialist
Olga Jóźwiak
Specjalista ds. Rozwoju i Promocji

Partnerstwa: