Dominika Odrzywolska Młodszy Analityk A-RES
Dominika Odrzywolska
Młodszy Analityk

 

 

 

Dominika Odrzywolska jest studentką 3. roku Finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku 2024 roku obejmuje funkcję prezesa Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH. W ramach działalności Koła, Dominika ma okazję koordynować i planować jego działania, organizować konferencje naukowe skupione na sektorze energetycznym, pisać artykuły naukowe i popularnonaukowe oraz pozyskiwać partnerów i sponsorów w celu nawiązania współpracy. Dzięki tej aktywności może stale rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę z zakresu sektora energetycznego, a szczególnie energetyki odnawialnej, innowacyjnych technologii, czy transformacji energetycznej. 

 

Poza pracą, śpiewa w chórze akademickim SGH oraz uwielbia wszelkie formy aktywności fizycznej.