Lidia Kowalska Busieness Development Manager A-RES
Lidia Kowalska
Manadżer ds. Operacyjnych i Administracji

 

 

 

 

 

 

 

Lidia Kowalska posiada prawie 6 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze klienta, doradztwie finansowym, zarządzaniu projektami. W swojej karierze zarządzała m.in. procesem negocjacji i realizacji kontraktów o wartości ponad 40 mln zł w spółce skarbu państwa oraz współpracą z zespołem doradców handlowych i finansowych.

 

Studiowała Logistykę na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Logistykę Transportu Kolejowego na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Szkole Głównej Handlowej.

Prywatnie aktywizuje środowisko sąsiedzkie w imię zasady “działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”. Jest współtwórczynią dwóch inicjatyw kierowanych do rodzin oraz przewodniczy Radzie Rodziców Przedszkola 444, do którego uczęszczają jej dwie córki.