Olga Jóźwiak Development and Promotion Specialist A-RES
Olga Jóźwiak
Specjalista ds. Rozwoju i Promocji


Olga Jóźwiak zdobyła dotychczasowe doświadczenie przede wszystkim w sektorze publicznym, pracując jako członek korpusu służby cywilnej, gdzie zaangażowana była w nadzór nad największymi spółkami sektora energetycznego w Polsce. Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, transformacji sektora energetycznego, funkcjonowania branży energetycznej, a także prawa ochrony środowiska i zmiany klimatu.


Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Funkcjonowania Rynków Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie studentka studiów LL.M. z zakresu Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Sztokholmskim. Studiowała również na Uniwersytecie w Uppsali.


Olga interesuje się zrównoważoną modą, historią, a także kulturą Szwecji i Stanów Zjednoczonych.