nasze doświadczenie

Transakcje i projekty, w których braliśmy udział

Posiadamy bardzo dobre zrozumienie i znajomość sektora OZE m. in. dzięki zdobytemu doświadczeniu.

Do tej pory jako A-RES doradzaliśmy przy poniższych transakcjach pozyskania finansowania oraz kupna/sprzedaży farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

6,3 MW
PPA
2023

Doradztwo przy sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych poprzez umowy PPA (w tym przygotowanie modelu finansowego)

SMR
Analiza rynku
2023

Wstępne analizy ekonomiczne i ESG dla projektu budowy małych reaktorów jądrowych (SMR)

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

145 MW
M&A
2023

Doradztwo przy sprzedaży dwóch projektów: farmy fotowoltaiczej i farmy wiatrowej a etapie "early stage"

5,5 MW
PPA
2023

Doradztwo przy sprzedaży energii z farm fotowoltaicznych poprzez umowy PPA (w tym przygotowanie modelu finansowego)

8 MW
M&A
2023

Doradztwo przy sprzedaży farm fotowoltaicznych w formule "pod klucz"

8 MW
PPA
2023

Doradztwo przy sprzedaży trzech projektów farm fotowoltaicznych na etapie RtB

17 MW
M&A
2023

Doradztwo przy sprzedaży 13 projektów farm fotowoltaicznych gotowych do budowy (etap RtB)

5,5 MW
Finansowanie
2023

Doradztwo przy zakresie przy zakresie pozyskania finansowania na budowę farm fotowoltaicznych (w tym przygotowanie modelu finansowego i analiza opłacalności)

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

1 GW
M&A
2023

Doradztwo M&A przy sprzedaży pipeline projektów fotowoltaicznych i wiatrowych na wczesnym etapie rozwoju

podsumowanie:
+ MW

transakcji w OZE
zakończonych powodzeniem

+

miliardy PLN
wartość transakcji

+

miliardy PLN
wartość pozyskanego finansowania

wykonane
analizy rynku